KSERO, DRUK, SKAN

OPŁATA ZA KSEROKOPIĘ 
1 STRONA FORMAT A4
• TEKST • 0,20 gr
• ILUSTRACJA • 0,40 gr
1 STRONA FORMAT A3
• TEKST • 0,40 gr
• ILUSTRACJA • 0,80 gr
OPŁATA ZA DRUKOWANIE
1 STRONA FORMAT A4
• TEKST CZARNY • 1 zł
• TEKST KOLOROWY • 2 zł
• ILUSTRACJA • 3 zł

SKANOWANIE JEST BEZPŁATNE
UWAGA! KSERUJEMY  WYŁĄCZNIE MATERIAŁY BIBLIOTECZNE.