Dla pisarki historia ta, stała się inspiracją do napisania powieści.
Powieść nie zachwyciła klubowiczów. Według nich forma przerosła treść. Nieskładna, brak chronologii powoduje, że nie można się skupić przy jej czytaniu a w efekcie nie bardzo wie o czym się czyta. W rozważaniach starano się zrozumieć jej postępowanie, dokonany wybór -życia w samotności oraz wcześniej trudnej miłości do Picassa. Klubowicze jednakże uznali , żeby każdy wyrobił swój osąd na temat tej lektury. Walorem książki są źródła bibliograficzne. Następne spotkanie wyznaczono na 06.11.2017 r. a do przeczytania zaproponowano książkę Małgorzaty Szumskiej „ Zielona sukienka. Przez Rosję i Kazachstan śladami rodzinnej historii”.

Moderator DKK Bogusława Hołub
IMG 0696
IMG 0697
IMG 0698