11 marca 2019 r. w Bibliotece Publicznej w Świebodzinie po raz kolejny odbyły się Lubuskie Spotkania Poetyckie „W pół drogi”- przystanek Świebodzin. Twórczość poetycką zaprezentowali poeci przybyli z Zielonej Góry: Jolanta Pytel, Katarzyna Rabiej i Krzysztof Bąkowski, oraz z Gorzowa: Krystyna Dziewiałtowska – Gintoft, Janina Jurgowiak i Marek Stachowiak.. Świebodzin reprezentowała Mieczysława Napiórkowska-Nowak. Moderatorem spotkania Beata Patrycja Klary
    Każdy z poetów przedstawił swoją drogę do twórczości oraz dorobek literacki.
Katarzyna Jarosz-Rabiej na uroczystości Lubuskich Wawrzynów Literackich 2018 otrzymała dyplom honorowy za całokształt twórczości. Jak sama mówi „minęło już 40 lat pisania”. Wydanych ma 6 tomików poezji i 2 tomy prozy oraz swoje miejsce w antologiach, przetłumaczonych na 5 języków: rosyjski, ukraiński, angielski, niemiecki i francuski. Pisze erotyki i wiersze o zwyczajnym o życiu. Do pisania opowiadań namówił ją Janusz Styczeń. Interesuje się teatrem i kabaretem. Wielokrotnie była w Irlandii, która ją urzekła. Przeczytała wiersze poświęcone zielonogórskiemu aktorowi Zdzisławowi Grudniowi „Teatr” i „Grudniowa pora”.
Jolanta Pytel m.in. poetka i animatorka życia kulturalnego debiutowała w 1970 roku w „Nadodrzu”. Publikuje w pismach literackich (m.in. „Pro Libris”, „Pegaz lubuski”), zbiorach poetyckich i almanachach. W roku 2003 laureatka Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. Założycielka i prezes Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, twórczyni Uniwersytetu Poezji. Podczas spotkania chętnie opowiadała o swoim ciekawym pochodzeniu. W żyłach jej płynie krew szwedzka i czeska. Wspomniany znaleziony czerwony notes z opisaną historią rodzinną przodków miał posłużyć do napisania powieści na wzór „Przeminęło z wiatrem”. Ze zbiorku „40 i cztery„ przeczytała wiersze o Gabrielu m.in. „Mojemu Gabrielowi, który istnieje naprawdę”.
Krzysztof Bąkowski pisze od 25 lat. Od ponad roku pojedyncze wiersze są publikowane w „Pro libris”. Członek „Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów”. W nawiązaniu do niedawno obchodzonego święta Dnia Kobiet zaprezentował wiersz „Twoje oczy”.
Krystyna Dziewiałtowska-Gintowt (Dziwonia) rozpoczynała swoją twórczość w szkolnym kabarecie „Padalec”. Pisze wiersze okolicznościowe. Rozwinięcie pasji poetyckiej nastąpiło po roku 2000 roku. Zajmuje się twórczością plastyczną tworząc gobeliny z roślin i włókien. Wrażenia i przemyślenia, które towarzyszą tej twórczości przelewa na papier tworząc podpisy pod gobelinami. W 2017 wydała swój pierwszy tomik „Słowa podzielone między wiersze
i obrazy”, z którego zaprezentowała wiersze „ Życie to misterny gobelin” i „Drzewo”.
Świebodzinianka Mieczysława Napiórkowska -Nowak pisze od 30 lat, swoje przeżycia przerzuca na papier. Tworzy wiersze okolicznościowe np. z okazji ślubu, jubileuszy itp.
Lubi pisać wiersze rymowane. Jak sama mówi „nie czuje się poetką”. Jest namawiana
do ich publikacji . Na razie nie jest na to gotowa. Zaprezentowała m. in. wiersz „Świat jest teatrem” i „Koleiny życia”.
Poetka Janina Jurgowiak pokazała inny talent, tym razem plastyczny. W czasie spotkania narysowała portret jednej uczestniczki.
     Na zakończenie spotkania każdy z uczestników wypowiedział się jakich poetów lubi czytać . Prym wiodą K.I. Gałczyński, W. Szymborska, Cz. Miłosz czy B. Leśmian. Ale nasi goście delektują się również poezją Anny Tokarskiej, Mieczysława Warszawskiego, A. Asnyka, J. Brodskiego, A. Achmatowej , M. Cwietajewy, E. E. Cummingsa, W. Młynarskiego, T. Jastruna, poetów kabaretowych: M. Załuckiego czy A. Waligórskiego. Młodzież wskazała też M. Pawlikowską -Jasnorzewską czy Pablo Nerudę. Duże zainteresowanie budzi poezja Jerzego Antoniego Kronholda.
     Dwugodzinne spotkanie przy kawie i słodkościach odbyło się w miłej atmosferze. W spotkaniu uczestniczyli pasjonaci poezji, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Świebodzinie oraz mieszkańcy. Za wspólne spędzone chwile serdecznie dziękujemy. Następne spotkanie z poezją planowane jest jesienią.
 
Bogusława Hołub
Kier. Wypożyczalni dla dorosłych