Biblioteka Publiczna w Świebodzinie nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem „Bona Fides” mającym na celu aktywizację seniorów 60+. Seniorzy wzięli udział w warsztatach „Kronikarze naszych ziem” w ramach projektu „Aktywnie śladami przeszłości”. Uczestnicy stworzyli kronikę i wystawkę poświęconą historii swojej Małej Ojczyzny. W ten sposób przyłączyli się do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Warsztaty były prowadzone w dwóch grupach: pierwsza działała w Świebodzinie, druga w Jordanowie. Koordynatorem przy tworzeniu kroniki była Bogusława Hołub, pracownik Biblioteki Publicznej, w której to od wielu lat zajmuje się prowadzeniem kroniki instytucji. Uczestnicy warsztatów obu grup intensywnie uczestniczyli w zajęciach, poszukując i gromadząc potrzebne materiały związane z historią regionu. Nabyli wiedzę skąd pozyskiwać materiały, jak je gromadzić i opisywać. Bardzo dobrze docierali do miejsc uzyskując informacje na dany temat. Dotarcie do źródeł, dokumentacji, fotografii wydarzeń, niejednokrotnie wywoływały wspomnienia i żywą dyskusję. Uczestnicy warsztatów mają świadomość, że tworzą małą i niepowtarzalną historię. Tworzenie kroniki spowodowało większą integrację, zacieśnieniu więzi wśród mieszkańców. Zwieńczeniem warsztatów jest wystawa prac, którą można oglądać od 13 do 30 listopada 2018 r. w Bibliotece Publicznej w Świebodzinie. Serdecznie zapraszamy.
 

Bogusława Hołub
BP w Świebodzinie