7 września 2018 r. w Bibliotece Publicznej w Świebodzinie odbyło się Narodowe Czytanie. Akcja ma swój początek w 2012 r., zainicjowana została przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Głównym celem jest krzewienie rodzimej literatury oraz wzmacnianie tożsamości narodowej. Utwór wybierany jest przez rodaków drogą internetową. Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania ma miejsce w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego też wyjątkowo czytano fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz fragmenty Antologii Niepodległości, zaproponowane przez parę prezydencką. Antologia będzie czytana przez cały rok. Są to 44 teksty, na którą składają się m.in.: „Bogurodzica”, „Grób Agamemnona” Juliusza Słowackiego, „Mazowsze” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego czy „Wiersz do Legionów polskich” Cypriana Godebskiego.
Patronat honorowy nad akcją objęła para prezydencka. Organizatorem Narodowego Czytania w Świebodzinie był Burmistrz Świebodzina oraz Biblioteka Publiczna. Uroczystość rozpoczęliśmy w sposób szczególny, od najważniejszej polskiej pieśni patriotycznej „Mazurka Dąbrowskiego” w wykonaniu Świebodzińskiej Orkiestry Dętej. Fragmenty oryginalnego tekstu „Przedwiośnia” odczytali: Dariusz Bekisz - Burmistrz Świebodzina; Ryszard Graczyk - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu; Anita Molicka - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Świebodzinie; Damian Wentland - Dyrektor ZSO I LO im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie; Stanisław Mosiejko - Dyrektor Świebodzińskiego Domu Kultury, Małgorzata Sawiak ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Świebodzinie; Walentyna Galimowska - Wiceprzewodnicząca Świebodzińskiej Rady Seniorów, Szymon Borowicz - uczeń z Powiatowego Zespołu Szkół oraz Klaudiusz Konieczka z XIII Świebodzińskiej Drużyny Harcerskiej „Sten” im. Stanisława Sedlaczka. Uroczystość prowadziła Edyta Zakrzewska, Dyrektor Biblioteki Publicznej. W wydarzeniu uczestniczyła młodzież i grono pedagogiczne świebodzińskich szkół. Podczas uroczystości mieliśmy okazję wysłuchać utworów o tematyce patriotycznej, m.in. „Słowa ojczyste” Hanny Łochockiej, „Opowiedz nam ojczyzno!” J. Szczepkowskiego oraz „11 listopada” Jadwigi Czarnickiej – Fiedlerowej. Wiersze wg własnej aranżacji muzycznej zaprezentowała Agata Hańdziuk.
Stefan Żeromski był pisarzem bardzo zaangażowanym w problemy społeczeństwa polskiego. Wielokrotnie dawał temu wyraz w swoich utworach. Także po 1918 r., w czasie kształtowania się odrodzonej Polski, powstało wiele aktualnych artykułów, reportaży, odezw i rozpraw dotyczących bieżących spraw. Żeromski pisał m.in. o wojnie polsko-bolszewickiej „Na probostwie w Wyszkowie”, rozprawy o tematyce społeczno-kulturalnej „Początek świata pracy”, „Nowa Warszawa” i inne. Powstałe wówczas utwory publicystyczne i literackie łączy tematyka niepodległej Polski. Autor w „Przedwiośniu” konfrontuje ukształtowany w latach niewoli mit o wolnej i sprawiedliwej Polsce z rzeczywistością państwa zniszczonego zaborami i wojną. Obok prawdziwych patriotów ukazuje również ludzi, którymi targają sprzeczne emocje. W powieści Stefan Żeromski przedstawia historię niespokojnych, ale równie pięknych czasów naznaczonych wielką dumą narodową. Lektura pozwala nam dokładnie poznać sytuację, w jakiej znalazło się państwo polskie w pierwszych latach swojego powtórnego zaistnienia. Wraz z głównym bohaterem, Cezarym Baryką, odkrywamy obraz odrodzonej ojczyzny, która ukazana jest na zasadzie kontrastów.
Wspólne czytanie „Przedwiośnia” pomogło uczestnikom jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń narodu polskiego sprzed wieku. Lektura miała za zadanie wzbogacić ten szczególny jubileusz w bardzo istotny element krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi. Spotkanie uatrakcyjnił wystrój nawiązujący do barw narodowych, imitacja szklanych domów, które symbolizować miały nową, ale kruchą, nietrwałą cywilizację. Ponadto obecni na uroczystości mieli okazję otrzymać stempel pieczęcią okolicznościową „Przedwiośnia” z Kancelarii Prezydenta RP. Lektorzy otrzymali z rąk Burmistrza podziękowania, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe zakładki.
 
Luiza Gordzelewska
Biblioteka Publiczna w Świebodzinie